Radhabai Kale Mahila Mahavidyalaya, Ahmednagar

OUR INSPERATION

Late smt.Laxmibai Bhaurao Patil

Late Dr. Karmaveer Bhaurao Patil

Founder, Rayat Shikshan Sanstha

Hon.Sharadraoji Pawar

President, Rayat Shikshan Sanstha

Late. Smt. Radhabai Kale

Late. Smt. Shushilatai (Mai) Shankarraoji Kale

\

Late. Shankarraoji Kale

(Ex. M.P.) & Ex. Chairman Rayat Shikshan Sanstha

Hon.Dr.Anil Patil Saheb

Chairman, Rayat Shikshan Sanstha

Hon. Shri. Ashokrao Kale

Hon. Sau. Snehaltai Shinde

Member, Local Managing Committee

Hon.Shri.Ashutosh Kale

Chairman, Local Managing Committee