Rayat Shikshan Sanstha's

Radhabai Kale Mahila Mahavidyalaya, Ahmednagar

OUR INSPIRATIONS
Late Dr. Karmaveer Bhaurao Patil

Founder,
Rayat Shikshan Sanstha

Late Smt.Laxmibai Bhaurao Patil

Hon.Sharadraoji Pawar

President,
Rayat Shikshan Sanstha

Late Smt. Radhabai Deoram Kale

Hon.Dr.Anil Patil Saheb

Chairman,
Rayat Shikshan Sanstha

Late Shankarraoji Kale

(Ex. M.P.) &
Ex. Chairman Rayat Shikshan Sanstha

Late Smt. Shushilatai (Mai) Shankarraoji Kale

Hon. Shri. Ashokrao Kale

Hon. Sau. Snehaltai Shinde

Member, Local Managing Committee

Hon.Shri.Ashutosh Kale

Chairman, Local Managing Committee